Category: Digitale Abbildungen

Hendrik Mäkeler: Umschlagfoto [Valsgärde], in: Sunhild Kleingärtner, Ulrich Müller und Jonathan Scheschkewitz (Hrsg.): Kulturwandel im Spannungsfeld von Tradition und Innovation. Festschrift für Michael Müller-Wille, Neumünster 2013.

Weiterlesen Umschlagfoto [Valsgärde]

Digitale Abbildungen

Digitale Abbildungen

Digitale Abbildungen

Digitale Abbildungen

Digitale Abbildungen

Johan Sjöberg: Universitetskanslern Axel von Fersen. Till 200-årsminnet av det fersenska mordet, in: Professorsinstallation vid Uppsala universitet höstterminen 2010 (Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet, B 162), Uppsala 2010,…

Weiterlesen Johan Sjöberg: Universitetskanslern Axel von Fersen

Digitale Abbildungen

Digitale Abbildungen