Tag: Digital Humanities

Hendrik Mäkeler: Att bygga en digital numismatisk forskningsinfrastruktur för Sverige, in: Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad (2017) 2, pp. 37-44. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-319589

Articles

Sorry, this entry is only available in German. Hendrik Mäkeler: Alan, Alvin och algoritmer. Digitala humaniora vid Uppsala universitets myntkabinett, in: Svensk Numismatisk Tidskrift (2017) 2, S. 32-35. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-316600

Minor articles

Sorry, this entry is only available in German. Forum för Digital Humaniora, Uppsala, 4. April 2016, 14-16 Uhr (Carolina Rediviva): “Digital humaniora och museerna”

Past Conferences