Tag: Cultural history

Minor articles

Åke Lindquist: Annorlunda användning av ett mynt, in: Svensk Numismatisk Tidskrift (2010) 8, ill. p. 185.

Digital images