Tag: Svensk Numismatisk Tidskrift

Press review

Åke Lindquist: Annorlunda användning av ett mynt, in: Svensk Numismatisk Tidskrift (2010) 8, ill. p. 185.

Digital images

Skattfyndsmotivet i de fornnordiska sagorna, in: Svensk Numismatisk Tidskrift (2004) 2, pp. 28-30.

Minor articles

Livijn om Vitterhetsakademien, in: Svensk Numismatisk Tidskrift (1999) 2, p. 43.

Minor articles