Tag: Uppsala University

Digital images

Digital images

Digital images

Digital images

Ylva Haidenthaller and Hendrik Mäkeler: Hästmotiv i Uppsala universitets myntkabinett, in: Marianne Andersson und Johan Sjöberg (eds): Till häst. Ridundervisningen vid Uppsala universitet 350 år (Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande…

Minor articles

Hendrik Mäkeler: Innan Sveriges första mynt präglades, in: Uppsala universitets årsredovisning 2012, Uppsala 2013, p. 48.

Digital images

Hendrik Mäkeler: Sveriges första mynt, in: Uppsala universitets årsredovisning 2011, Uppsala 2012, p. 54.

Digital images