Tag: Uppsala universitets årsredovisning

Digital images

Digital images

Digital images

Digital images

Hendrik Mäkeler: Innan Sveriges första mynt präglades, in: Uppsala universitets årsredovisning 2012, Uppsala 2013, p. 48.

Digital images

Hendrik Mäkeler: Sveriges första mynt, in: Uppsala universitets årsredovisning 2011, Uppsala 2012, p. 54.

Digital images