Tag: Uppsala

[jointly with Mikael Alm und Martin Johansson] Harald Nilsson hedersdoktor i Uppsala, in: Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (2010) 1, p. 33.

Minor articles

Uppsala universitets myntkabinett. Verksamhetsberättelse 2009 (Uppsala University Coin Cabinet Working Papers, 2), Uppsala 2010.

Minor articles

Research projects

Past Conferences

Past Conferences

Seminariet för medeltids- och renässansstudier vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala University, February 16th, 2009: “Joel ben Uri Halewis skatt”

Past Conferences

Monographs