Étiquette : Université d’Uppsala

Revue de presse

Illustrations numériques

Illustrations numériques

Illustrations numériques

Illustrations numériques

Articles mineurs

Hendrik Mäkeler: Innan Sveriges första mynt präglades, dans: Uppsala universitets årsredovisning 2012, Uppsala 2013, p. 48.

Illustrations numériques

Hendrik Mäkeler: Sveriges första mynt, dans: Uppsala universitets årsredovisning 2011, Uppsala 2012, p. 54.

Illustrations numériques

Annette Wallqvist: Med känsla för mynt, dans: Universen. En tidning för Uppsala universitets medarbetare 42 (2011) 4, p. 20.

Revue de presse

Illustrations numériques