Kategori: Forskning

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Den avsedda publikationen av korrespondensen mellan arkeologen Christian Jürgensen Thomsen (Köpenhamn) och numismatikern Hermann Grote (Hannover) från åren 1835 till 1865 har redan påbörjats under 1950-talet av professor Peter Berghaus i Münster. Thomsens brev finns kvar bland Grotes kvarlåtenskap på Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen.

Forskningsprojekt

Bokomslag
Bokomslag

Boktryckaren Peter Drachs räkenskapsbok är en unik källa till inkunabeltidens bokhandel. Bokens undersökning visar att Drachs ekonomi berodde till en väsentlig grad på familjemedlemmarnas arbetsinsats. Kapitalet som krävdes för att kunna trycka böckerna fick Drach låna upp på ägorna som familjen hade ackumulerat i generationer. Även om Drachs firma blomstrade, så klarade den inte förlusten av magistratens beskydd. Den överregionala grosshandeln kraschade nästan fullständigt under senare hälften av 1490-talet. Den finansiella nedgången som utlöstes på det sättet kunde inte detaljhandeln utjämna heller. Drachs död och tryckeriets försäljning genom hans maka år 1504 markerar firmans upphörande i sin gamla storlek.

Forskningsprojekt

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Die Informatik ist inzwischen auch in den Geisteswissenschaften zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Unter maekeler.IT halte ich verschiedene technische Lösungen bereit, die für meine…

Forskningsintressen

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Wenn man Münzen aus Museen in aller Herren Länder verlgeichen und bearbeiten will, geht das nur mithilfe hochauflösender digitaler Fotos. Da die…

Forskningsintressen

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Schwedische Krimis sind derzeit populär wie nie zuvor. Und die skandinavischen Literaturen haben noch weit mehr zu bieten, vielfach international eher unbekannte…

Forskningsintressen

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Die Wikingerzeit stellt ein Faszinosum für sich dar. Die materiellen Hinterlassenschaften aus dem Raum zwischen Nordamerika und Asien, die von einer weitgehend…

Forskningsintressen

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Einstmals Stolz der deutschen geschichtswissenschaftlichen Forschung, sind die historischen Hilfswissenschaften im universitären Bereich heutzutage an den Rand gedrängt worden – wenn sie…

Forskningsintressen