Kategori: Digitala bilder

Digitala bilder

Digitala bilder

Digitala bilder

Digitala bilder

Hendrik Mäkeler: Umslagsbild [Valsgärde], i: Sunhild Kleingärtner, Ulrich Müller och Jonathan Scheschkewitz (utg.): Kulturwandel im Spannungsfeld von Tradition und Innovation. Festschrift für Michael Müller-Wille, Neumünster 2013.

Digitala bilder

Hendrik Mäkeler: Innan Sveriges första mynt präglades, i: Uppsala universitets årsredovisning 2012, Uppsala 2013, s. 48.

Digitala bilder

Hendrik Mäkeler: Sveriges första mynt, i: Uppsala universitets årsredovisning 2011, Uppsala 2012, s. 54.

Digitala bilder