Etikett: Åke Lindquist

Åke Lindquist: Annorlunda användning av ett mynt, i: Svensk Numismatisk Tidskrift (2010) 8, bilder s. 185.

Digitala bilder