Tagg: Alvin-Portal

Artiklar

Mindre artiklar

Artiklar

Mindre artiklar

Tidigare konferenser

Eberhard Karls Universität Tübingen, Institutionen för klassisk arkeologi och Uppsala universitets myntkabinett, International Workshop ”Digitizing Matariki University Museum Coin Collections”, Tübingen, 22. bis 23. Oktober 2015: ”The Big Picture. Cataloguing coins…

Tidigare konferenser