Tagg: Harald Nilsson

Pressbevakning

Artiklar

[tillsammans med Mikael Alm och Martin Johansson] Harald Nilsson hedersdoktor i Uppsala, i: Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (2010) 1, s. 33.

Mindre artiklar

Mindre artiklar

[tillsammans med Mikael Alm] Harald Nilsson erhält die Ehrendoktorwürde der Historisch-Philosophischen Fakultät der Universität Uppsala, i: International Numismatic Newsletter 45 (2009), s. 14.

Mindre artiklar

[tillsammans med Mikael Alm] Harald Nilsson, i: Numismatisches Nachrichtenblatt 58 (2009) 12, s. 503.

Mindre artiklar

Från och med volym 4 (2009) utgivare av serien ”Studia Numismatica Upsaliensia” [tillsammans med Harald Nilsson] Länk: http://www.myntkabinettet.uu.se/snu/

Redaktörskap

Artiklar

Pressbevakning