Etikett: Mattias Bolkéus Blom

Hendrik Mäkeler: Uppsala universitets myntkabinett, i: Pernilla Björk, Mattias Bolkéus Blom och Per Ström (red.): Det goda universitetet. Rektorsperioden 2006-2011. Festskrift till Anders Hallberg (Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala…

Mindre artiklar