Etikett: Skattfynd

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Schiffbruch in der Vormoderne. Zur Geschichte eines in Sprache, Schrift und Objekten konservierten Risikos, 21./22. April 2017 (Deutsches Schiffahrtsmuseum Bremerhaven): ”Schätze auf…

Tidigare konferenser

Hendrik Mäkeler: Politik und Wirtschaft. Zum Verbreitungsmuster der wikingerzeitlichen Depotfunde, i: Tuukka Talvio und Magnus Wijk (utg.): Myntstudier. Festskrift till Kenneth Jonsson (Svenska Numismatiska Föreningen. Monografier), Stockholm 2015, s. 64-67.

Artiklar

Seminariet för medeltids- och renässansstudier vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 16. februari 2009: “Joel ben Uri Halewis skatt”

Tidigare konferenser

Återförening av 5. Medieval History Seminar, Berlin, Humboldt universitet, 13. till 15. juni 2008: “Mittelalterliche Schätze aus dem Besitz von Juden”

Tidigare konferenser

Mindre artiklar

2005/06 Hösttermin