Etikett: Speyer

Bokomslag
Bokomslag

Boktryckaren Peter Drachs räkenskapsbok är en unik källa till inkunabeltidens bokhandel. Bokens undersökning visar att Drachs ekonomi berodde till en väsentlig grad på familjemedlemmarnas arbetsinsats. Kapitalet som krävdes för att kunna trycka böckerna fick Drach låna upp på ägorna som familjen hade ackumulerat i generationer. Även om Drachs firma blomstrade, så klarade den inte förlusten av magistratens beskydd. Den överregionala grosshandeln kraschade nästan fullständigt under senare hälften av 1490-talet. Den finansiella nedgången som utlöstes på det sättet kunde inte detaljhandeln utjämna heller. Drachs död och tryckeriets försäljning genom hans maka år 1504 markerar firmans upphörande i sin gamla storlek.

Forskningsprojekt

Monografier

2006/07 Hösttermin

Hendrik Mäkeler: Die Wikinger im Frankenreich, i: Sabine Kaufmann m. fl. (red.): Die Wikinger. Begleitbuch zur Ausstellung „Die Wikinger“ im Historischen Museum der Pfalz Speyer, München 2008, s. 226-233.

Artiklar

Artiklar

Artiklar