Tagg: Uppsala universitets årsredovisning

Digitala bilder

Digitala bilder

Digitala bilder

Digitala bilder

Hendrik Mäkeler: Innan Sveriges första mynt präglades, i: Uppsala universitets årsredovisning 2012, Uppsala 2013, s. 48.

Digitala bilder

Hendrik Mäkeler: Sveriges första mynt, i: Uppsala universitets årsredovisning 2011, Uppsala 2012, s. 54.

Digitala bilder