Etikett: Vikingatiden

Tidigare konferenser

Hendrik Mäkeler: Politik und Wirtschaft. Zum Verbreitungsmuster der wikingerzeitlichen Depotfunde, i: Tuukka Talvio und Magnus Wijk (utg.): Myntstudier. Festskrift till Kenneth Jonsson (Svenska Numismatiska Föreningen. Monografier), Stockholm 2015, s. 64-67.

Artiklar

Uppsala universitet – Campus Gotland, Hörsalen (E22) i Almedalsbibliotekets foajé, 4 oktober 2014, kl 14-16: Vad mynten berättar – mynt från gotländska fynd (tillsammans med Christoph Kilger)

Tidigare konferenser

Hendrik Mäkeler: Peter Berghaus (1919-2012), i: Secrétariat du Conseil International de Numismatique (utg.): Compte rendu 59 (2012), s. 78-82. Am 16. November 2012 ist mit Peter Berghaus „one of the…

Mindre artiklar

Hendrik Mäkeler: Innan Sveriges första mynt präglades, i: Uppsala universitets årsredovisning 2012, Uppsala 2013, s. 48.

Digitala bilder

Artiklar

Hendrik Mäkeler: Von Wikingern über Geld lernen, i: Frankfurter Allgemeine Zeitung (lördag, 25 augusti 2012) 198, s. 19.

Mindre artiklar

Hendrik Mäkeler: Globalised monetary systems of the Viking age, i: The Yorkshire Numismatist 4 (2012), s. 135-139.

Mindre artiklar

Hendrik Mäkeler: Sveriges första mynt, i: Uppsala universitets årsredovisning 2011, Uppsala 2012, s. 54.

Digitala bilder

Hendrik Mäkeler: Wozu eigentlich ein Universitätsmünzkabinett?, i: Karin Gille-Linne, Susanne Ude-Koeller och Gabriele G. Weis (utg.): Dinge des Wissens. Die Sammlungen, Museen und Gärten der Universität Göttingen, Göttingen 2012, s.…

Artiklar