Edition of the correspondence between Christian Jürgensen Thomsen and Hermann Grote

The projected edition of the correspondence between Christian Jürgensen Thomsen (Copenhagen) and Hermann Grote which covers the years 1835 to 1865 was already begun in the 1950s by Professor Peter Berghaus (Münster). Thomsen’s letters are preserved in Grote’s estate in the Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen, Germany. In the meanwhile, Peter Berghaus’ transliteration has been computerized with the assistance of Jan Mäkeler. Apart from that, the commentary by die Georg Galster (Copenhagen) was translated from the Danish and added to the transliteration. By now, the transliteration is collated. The commentary will be updated in the near future.

 

Literature

Berghaus, Peter 1951/52: Dannenbergs Briefe an Grote 1858-1879, in: Berliner Numismatische Zeitschrift 1 (1951) 8, pp. 231-243; 1 (1952) 9, pp. 273-275.

Berghaus, Peter 1952: Ein Brief des Magisters Erbstein vom 1. Februar 1832 an Hermann Grote, in: Berliner Numismatische Zeitschrift 1 (1952) 11, pp. 316-322.

Berghaus, Peter 1952: Hermann Grote als Sammler und Gelehrter, in: Hermann Grote 1802-1895. Festschrift aus Anlaß der 150. Wiederkehr seines Geburtstages, Münster 1952, pp. 7-18.

Berghaus, Peter 1988: Christian Jürgensen Thomsen und Hermann Grote, in: Hansen, Ulla Lund (ed.): Christian Jürgensen Thomsen 1788 – 29. december – 1988 (Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1988), København 1988, pp. 129-140.

Jensen, Jørgen 1992: Thomsens Museum. Historien om Nationalmuseet, Kopenhagen 1992.

Jensen, Jørgen Steen 1987-88 (1992): Letters to Christian Jürgensen Thomsen from foreign numismatists in The Royal Collection of Coins and Medals, in: Nordisk Numismatisk Årsskrift 1987-88 (1992), pp. 107-112.

Jenson, Jørgen Steen 1988: The Danish numismatist Christian Jürgensen Thomsen and the formation of the ancient and medieval Iberian collection of coins in the Danish National Museum, in: Gomes Marques, Mário & Metcalf, D.M. (eds.): Problems of Medieval Coinage in the Iberian Area, vol. 3: A Symposium held by the Sociedad Numismática Scalabitana and the Instituto de Sintra on 4-8 October, 1988, Santarém 1988, pp. 569-578.

Jensen, Jørgen Steen 2002: Christian Jürgensen Thomsen og Jakob Reichel. En numismatisk og etnografisk brevveksling mellem København og Sankt Petersborg 1821-1855, part 1: Brevene 1821-1837, in: Danske Magazin, 9. Reihe 1:3 (2002), pp. 391-475.

Jensen, Jørgen Steen 2004: Christian Jürgensen Thomsen og Jakob Reichel. En numismatisk og etnografisk brevveksling mellem København og Sankt Petersborg 1821-1855, part 2: Brevene 1839-1855, in: Danske Magazin, 9. Reihe 1:4 (2004), pp. 541-607.

Kromann, Anne & Jensen, Jørgen Steen 1988: C.J. Thomsen som numismatiker, in: Hansen, Ulla Lund (ed.): Christian Jürgensen Thomsen 1788 – 29. december – 1988 (Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1988), København 1988, pp. 97-112 [including Thomsen’s numismatic bibliography].

Skaare, Kolbjørn 1987-88 (1992): Korrespondanse mellom C.J. Thomsen og C.A. Holmboe. Brev fra C.J. Thomsen til professorene S.B. Bugge, C.A. Holmboe og L.C.M. Aubert, bestyrere av Universitetets Myntkabinett, Christiania, og brev til C.J. Thomsen – og til bestyrelsen for den kgl. myntsamling for øvrig – fra de to sistnevnte og to andre embetsmenn ved universitetet i Christiania (1828-1863), in: Nordisk Numismatisk Årsskrift 1987-88 (1992), pp. 5-106.

Skaare, Kolbjørn 2001: C.A. Holmboe og B.E. Hildebrand, in: Nilsson, Harald (ed.): Nulla dies sine linea. Festskrift till Ian Wiséhn (Numismatiska meddelanden 41), Stockholm 2001, p. 145-151.

Smekalova, Tatyana & Jensen, Jørgen Steen 2001: Jakob Reichel i Skt. Petersborg. En skitse af en matador blandt møntsamlerne, in: Nilsson, Harald (ed.): Nulla dies sine linea. Festskrift till Ian Wiséhn (Numismatiska meddelanden 41), Stockholm 2001, pp. 153-166.

Street-Jensen, Jørn 1985: Christian Jürgensen Thomsen und Ludwig Lindenschmit. Eine Gelehrtenkorrespondenz aus der Frühzeit der Altertumskunde (1853-1864) (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Monographien 6), Bonn 1985.

Wiséhn, Ian 1988: C.J. Thomsen och B.E. Hildebrand 1838-1865, in: Hansen, Ulla Lund (ed.): Christian Jürgensen Thomsen 1788 – 29. december – 1988 (Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1988), København 1988, pp. 113-128.