(Deutsch) Hendrik Mäkeler till nya uppdrag

Sorry, this entry is only available in German. Harald Nilsson: Hendrik Mäkeler till nya uppdrag, in: Svensk Numismatisk Tidskrift (2017) 8, S. 183-184.

(Deutsch) Om utställningen i Uppsala universitets myntkabinett

Sorry, this entry is only available in German. Hendrik Mäkeler und Harald Nilsson: Om utställningen i Uppsala universitets myntkabinett (Uppsala University Coin Cabinet Working Papers 14), Uppsala 2015. 63 S. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-252019

Harald Nilsson hedersdoktor i Uppsala

[jointly with Mikael Alm und Martin Johansson] Harald Nilsson hedersdoktor i Uppsala, in: Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (2010) 1, p. 33.

Harald Nilsson hedersdoktor i historia vid Uppsala universitet

[jointly with Mikael Alm and Martin Johansson] Harald Nilsson hedersdoktor i historia vid Uppsala universitet, in: Svensk Numismatisk Tidskrift (2010) 1, p. 17. Text Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet har utsett Harald Nilsson till hedersdoktor i historia. Nilsson är universitetets f.d. mynt- och medaljvårdare och har genom sitt stora engagemang ordnat och tillgängliggjort universitetets omfattande… Continue reading Harald Nilsson hedersdoktor i historia vid Uppsala universitet

Harald Nilsson erhält die Ehrendoktorwürde der Historisch-Philosophischen Fakultät der Universität Uppsala

[jointly with Mikael Alm] Harald Nilsson erhält die Ehrendoktorwürde der Historisch-Philosophischen Fakultät der Universität Uppsala, in: International Numismatic Newsletter 45 (2009), p. 14.

Harald Nilsson

[jointly with Mikael Alm] Harald Nilsson, in: Numismatisches Nachrichtenblatt 58 (2009) 12, p. 503.

Studia Numismatica Upsaliensia

Since volume 4 (2009) series editor of the “Studia Numismatica Upsaliensia” [jointly with Harald Nilsson] Link: http://www.myntkabinettet.uu.se/snu/

Carl Säve, der Fund von Kättilstorp und die karolingischen Münzen im Münzkabinett der Universität Uppsala

Hendrik Mäkeler and Peter Berghaus: Carl Säve, der Fund von Kättilstorp und die karolingischen Münzen im Münzkabinett der Universität Uppsala, in: Harald Nilsson (ed.): Opus mixtum. Uppsatser kring Uppsala universitets myntkabinett (Studia Numismatica Upsaliensia, 4), Uppsala 2009, pp. 157-200.

(Deutsch) Hendrik Mäkeler tillträder i Uppsala

Sorry, this entry is only available in German. Harald Nilsson: Hendrik Mäkeler tillträder i Uppsala, in: Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 2008 Nr. 4, S. 170.