Harald Nilsson hedersdoktor i historia vid Uppsala universitet

[jointly with Mikael Alm and Martin Johansson] Harald Nilsson hedersdoktor i historia vid Uppsala universitet, in: Svensk Numismatisk Tidskrift (2010) 1, p. 17.

Text

Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet har utsett Harald Nilsson till hedersdoktor i historia. Nilsson är universitetets f.d. mynt- och medaljvårdare och har genom sitt stora engagemang ordnat och tillgängliggjort universitetets omfattande numismatiska samling, både genom en permanent utställning och genom en databas. Han har även grundat publikationsserien Studia Numismatica Upsaliensia som på tre år har utgett inte mindre än fem volymer. Genom ett nitiskt arbete har han således lyckats både med att tillgängliggöra samlingarna och initiera forskning kring dem.

Harald Nilsson föddes 1942 i Jönköping och började efter studentexamen vid Högre Allmänna Läroverket i Kalmar studera vid Uppsala universitet, där hans ämnen var latin och grekiska samt arkeologi och antikens kultur och samhällsliv. Efter studierna arbetade han 1976–2004 vid Kungl. Myntkabinettet i Stockholm, där han efterhand blev 1:e antikvarie. Parallellt arbetade han från och med 1992 på deltid vid Uppsala universitets myntkabinett, där han efter 2004 började verka på heltid. Mellan 1997 och 2009 hade han uppdrag från Internationella numismatiska kommissionen som ansvarig för Sylloge Nummorum Graecorum.

2008 gick Harald Nilsson i pension men han är fortfarande högst engagerad inom numismatiken. Han är för närvarande sysselsatt med publiceringen av mynt från dels de svenska utgrävningarna i Karthago och dels från Labraunda i Karien i Mindre Asien.

Promoveringen äger rum i Uppsala den 22 januari 2010.

Det är med stor erkänsla vi gratulerar Harald Nilsson till denna välförtjänta utmärkelse.

Mikael Alm, Martin Johansson och Hendrik Mäkeler