Carl Säve, der Fund von Kättilstorp und die karolingischen Münzen im Münzkabinett der Universität Uppsala

Hendrik Mäkeler and Peter Berghaus: Carl Säve, der Fund von Kättilstorp und die karolingischen Münzen im Münzkabinett der Universität Uppsala, in: Harald Nilsson (ed.): Opus mixtum. Uppsatser kring Uppsala universitets myntkabinett (Studia Numismatica Upsaliensia, 4), Uppsala 2009, pp. 157-200.

Vikingatåget till Melle år 848 och fyndet från Kättilstorp i Västergötland

Numismatic Research Group, University of Stockholm, Forskarseminarium, February 17th, 2010: “Vikingatåget till Melle år 848 och fyndet från Kättilstorp i Västergötland” Under seminariet kommer fyndet från Kättilstorp att behandlas som ett exempel på vilken information man kan få fram om man utvärderar äldre vetenskapliga brevväxlingar och fyndprotokoll samt hur fyndet kan tolkas idag.