Rikedom i detta livet eller efter döden. Om skattfyndsmotivet i de fornnordiska sagorna

Numismatiska Klubben i Uppsala, Uppsala, September 4th, 2003: “Rikedom i detta livet eller efter döden. Om skattfyndsmotivet i de fornnordiska sagorna”