Outline of a Handbook on Monetary Theory from Antiquity to Present

Institute of Economic History, Uppsala universitet, April 6th, 2009: “Utkast till en handbok i penningteori från antiken till i dag”