Utkast till en handbok i penningteori från antiken till i dag

Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, 6. april 2009: “Utkast till en handbok i penningteori från antiken till i dag”