Numismatiska och penninghistoriska avhandlingar vid Uppsala universitet

Hendrik Mäkeler: Numismatiska och penninghistoriska avhandlingar vid Uppsala universitet, i: Curt Ekström, Bo Gunnarsson, Kjell Holmberg och Magnus Wijk (red.): Samlad Glädje. Numismatiska klubben i Uppsala 1969-2019, Uppsala 2019, s 213-222.

(Deutsch) Gold as a means of payment

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Hendrik Mäkeler: Gold as a means of payment, in: Carl-Ludwig Thiele (ed.): Germany’s Gold, München 2018, S. 25-59 und 145-147. Englische Fassung von Gold als Zahlungsmittel.

(Deutsch) Kleines Geld, große Probleme

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Johannes Beermann und Hendrik Mäkeler: Kleines Geld, große Probleme, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Nr. 38 vom 23. September 2018, S. 38.

(Deutsch) Gold als Zahlungsmittel

Rezensionen: Manuel Glasfort: Bundesbank bringt Buch über Goldschatz heraus, in: Neue Osnabrücker Zeitung vom 4. April 2018 Alexandra Groth: Das Buch ”Das Gold der Deutschen” gibt umfangreichen Einblick in Währungsreserve, in: Wiesbadener Kurier vom 4. April 2018 Michael Heide: ”Das Gold der Deutschen”, in: 17:30 live vom 4. April 2018 Frank Meyer: ”Ich habe unser… Fortsätt läsa (Deutsch) Gold als Zahlungsmittel

(Deutsch) Gewinner und Verlierer in der Münz- und Medaillenkunst

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Hendrik Mäkeler: Gewinner und Verlierer in der Münz- und Medaillenkunst, in: Jörg H. Lampe (Hrsg.): Gewinner und Verlierer in Medien der Selbstdarstellung. Bilder, Bauten, Inschriften, Leichenpredigten, Münzen und Medaillen in der Frühen Neuzeit, Wiesbaden 2017, S. 37-44.

(Deutsch) Ylva Haidenthaller – nyantagen doktorand vid Lunds universitet

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Hendrik Mäkeler: Ylva Haidenthaller – nyantagen doktorand vid Lunds universitet, in: Svensk Numismatisk Tidskrift (2017) 6, S. 142.

Att bygga en digital numismatisk forskningsinfrastruktur för Sverige

Hendrik Mäkeler: Att bygga en digital numismatisk forskningsinfrastruktur för Sverige, i: Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad (2017) 2, s 37-44. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-319589   Artikeln ingår i ett temanummer av Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad som handlar om Uppsala universitets myntkabinetts digitaliseringsarbete inom ramen för den nationella kulturarvsportalen www.alvin-portal.org. Ytterligare två artiklar har skrivits av Ragnar Hedlund och Ylva Haidenthaller: Ragnar… Fortsätt läsa Att bygga en digital numismatisk forskningsinfrastruktur för Sverige

(Deutsch) Uppsala universitets myntkabinetts samling innehåller totalt närmare 40 000 mynt och medaljer från hela världen

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Uppsala universitets myntkabinetts samling innehåller totalt närmare 40 000 mynt och medaljer från hela världen. Myntet på bilden är myntkabinettets äldsta mynt, in: Uppsala universitets årsredovisning 2016, Uppsala 2017, S. 56.

(Deutsch) Alan, Alvin och algoritmer. Digitala humaniora vid Uppsala universitets myntkabinett

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Hendrik Mäkeler: Alan, Alvin och algoritmer. Digitala humaniora vid Uppsala universitets myntkabinett, in: Svensk Numismatisk Tidskrift (2017) 2, S. 32-35. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-316600

(Deutsch) A New Perspective on the Imperial Coinage

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Hendrik Mäkeler: A New Perspective on the Imperial Coinage, in: Roman Zaoral (Hrsg.): Money and Finance in Central Europe during the Later Middle Ages, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2016, S. 25-31. DOI 10.1057/9781137460233_2