Harald Nilsson hedersdoktor i Uppsala

[tillsammans med Mikael Alm och Martin Johansson] Harald Nilsson hedersdoktor i Uppsala, i: Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (2010) 1, s. 33.

Uppsala universitets myntkabinett. Verksamhetsberättelse 2009

Uppsala universitets myntkabinett. Verksamhetsberättelse 2009 (Uppsala University Coin Cabinet Working Papers, 2), Uppsala 2010.

Vikingatida och medeltida tyska mynt i Uppsala universitets myntkabinetts samling

Publikationen av de vikingatida tyska mynten på Uppsala universitets myntkabinett har påbörjats av professor Peter Berghaus (Münster). Hans kartotek har under tiden blivit digitaliserat och utökat med de medeltida mynten samt digitala fotografier. Layouten har gjorts vid Computus Druck Service.

Utkast till en handbok i penningteori från antiken till i dag

Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, 6. april 2009: “Utkast till en handbok i penningteori från antiken till i dag”

Är äldre historisk forskning viktigt för ämnet ekonomisk historia? Ett rundabordssamtal

Svenska ekonomisk-historiska mötet i Uppsala, 5. till 7. mars 2009: Deltagare i rundabordssamtalet (Sektion 26) „Är äldre historisk forskning viktigt för ämnet ekonomisk historia? Ett rundabordssamtal”

Joel ben Uri Halewis skatt

Seminariet för medeltids- och renässansstudier vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 16. februari 2009: “Joel ben Uri Halewis skatt”

Deutsche Münzen der Wikingerzeit sowie des hohen und späten Mittelalters

[tillsammans med Peter Berghaus] Münzkabinett der Universität Uppsala. Deutsche Münzen der Wikingerzeit sowie des hohen und späten Mittelalters (Studia Numismatica Upsaliensia, 2), Uppsala 2006. VIII, 168 s., varav 75 planscher med 668 katalognummer [Projektbeskrivning]. Beställ: Deutsche Münzen der Wikingerzeit sowie des hohen und späten Mittelalters (Uppsala universitet) Beställ: Deutsche Münzen der Wikingerzeit sowie des hohen… Fortsätt läsa Deutsche Münzen der Wikingerzeit sowie des hohen und späten Mittelalters

Zwischen Stockholm und Uppsala. Ein Jahr als Austauschschüler am Vilunda gymnasium in Upplands Väsby

Zwischen Stockholm und Uppsala. Ein Jahr als Austauschschüler am Vilunda gymnasium in Upplands Väsby, i: Gymnasium Ernestinum in Rinteln an der Weser. Jahrbuch 96/97, s. 16f.