Vikingatida och medeltida tyska mynt i Uppsala universitets myntkabinetts samling

Titelseite
Titelseite

Publikationen av de vikingatida tyska mynten på Uppsala universitets myntkabinett har påbörjats av professor Peter Berghaus (Münster). Hans kartotek har under tiden blivit digitaliserat och utökat med de medeltida mynten samt digitala fotografier. Layouten har gjorts vid Computus Druck Service.

Textseite
Textseite

Buchvorstellung
Inhalt
Register der Prägestätten

Tafelseite
Tafelseite

Peter Berghaus och Hendrik Mäkeler: Münzkabinett der Universität Uppsala. Deutsche Münzen der Wikingerzeit sowie des hohen und späten Mittelalters (Studia Numismatica Upsaliensia 2), Uppsala 2006.

VIII, 168 s. varav 75 planscher med 668 katalognummer.

ISBN 91-554-6603-6
ISSN 1652-7232