(Deutsch) Uppsala universitets myntkabinetts samling innehåller totalt närmare 40 000 mynt och medaljer från hela världen

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Uppsala universitets myntkabinetts samling innehåller totalt närmare 40 000 mynt och medaljer från hela världen. Myntet på bilden är myntkabinettets äldsta mynt, in: Uppsala universitets årsredovisning 2016, Uppsala 2017, S. 56.

(Deutsch) Hösten 2015 började Sveriges Riksbank ge ut en ny sedelserie

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Hösten 2015 började Sveriges Riksbank ge ut en ny sedelserie, in: Uppsala universitets årsredovisning 2015, Uppsala 2016, S. 52.

(Deutsch) Mynt från slutet av 1860-talet när så kallade Caroliner myntades i Sverige

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Mynt från slutet av 1860-talet när så kallade Caroliner myntades i Sverige. Dessa mynt skulle vara internationellt gångbara då de motsvarade 10 franska franc och de var en del av tanken på en europeisk valutaunion under 1800-talet. Carolinen användes fram till 1872 då den ersattes av kronan,… Fortsätt läsa (Deutsch) Mynt från slutet av 1860-talet när så kallade Caroliner myntades i Sverige

(Deutsch) Gotlands tidigaste mynt präglades ca 1140-1220

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Gotlands tidigaste mynt präglades ca 1140-1220, in: Uppsala universitets årsredovisning 2013, Uppsala 2014, S. 52.

Omslagsbild [Valsgärde]

Hendrik Mäkeler: Umslagsbild [Valsgärde], i: Sunhild Kleingärtner, Ulrich Müller och Jonathan Scheschkewitz (utg.): Kulturwandel im Spannungsfeld von Tradition und Innovation. Festschrift für Michael Müller-Wille, Neumünster 2013.

Innan Sveriges första mynt präglades

Hendrik Mäkeler: Innan Sveriges första mynt präglades, i: Uppsala universitets årsredovisning 2012, Uppsala 2013, s. 48.

Sveriges första mynt

Hendrik Mäkeler: Sveriges första mynt, i: Uppsala universitets årsredovisning 2011, Uppsala 2012, s. 54.

Åke Lindquist: Annorlunda användning av ett mynt

Åke Lindquist: Annorlunda användning av ett mynt, i: Svensk Numismatisk Tidskrift (2010) 8, bilder s. 185.

Leif Åberg: Bland medikamenter och decimalvågar

Leif Åberg: Bland medikamenter och decimalvågar – om apotekens historia och Stig Ekströms kärlek till yrket, Uppsala 2010, fig. s. 65.

Johan Sjöberg: Universitetskanslern Axel von Fersen

Johan Sjöberg: Universitetskanslern Axel von Fersen. Till 200-årsminnet av det fersenska mordet, i: Professorsinstallation vid Uppsala universitet höstterminen 2010 (Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet, B 162), Uppsala 2010, s. 6-24, här bild s. 22 och omslag.