Sveriges första mynt

Hendrik Mäkeler: Sveriges första mynt, i: Uppsala universitets årsredovisning 2011, Uppsala 2012, s. 54.