Sveriges första mynt

Hendrik Mäkeler: Sveriges första mynt, in: Uppsala universitets årsredovisning 2011, Uppsala 2012, p. 54.