De tyska kungars och kejsares myntning på senmedeltiden, del 2: 1400-talet

Inom ramen för undersökningen om de tyska kungars och kejsares myntning på senmedeltidens andra dele kommer myntorterna Dortmund, Frankfurt am Main, Nördlingen, Nürnberg och Basel att behandlas. Det var de enda myntorter som kejsarna fortfarande fick råda över. Myntorterna förvaltades åtminstone tidvis av riksarvskämnären Konrad von Weinsberg. Genom både en fräsch titt på de skriftliga källorna… Fortsätt läsa De tyska kungars och kejsares myntning på senmedeltiden, del 2: 1400-talet

Avhandling: De tyska kungars och kejsares myntning på senmedeltiden, del 1: 1300-talet

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Im Rahmen der Dissertation zum „Reichsmünzwesen im späten Mittelalter“, die von Prof. Dr. Gerhard Fouquet (Kiel) betreut wurde, ist das Geldwesen der deutschen Lande im 14. Jahrhundert untersucht worden. Dabei stand die königliche bzw. kaiserliche Münzprägung im Mittelpunkt des Interesses. Der Begriff „Geldwesen“ wurde in der Arbeit bewußt… Fortsätt läsa Avhandling: De tyska kungars och kejsares myntning på senmedeltiden, del 1: 1300-talet

Vikingatida och medeltida tyska mynt i Uppsala universitets myntkabinetts samling

Publikationen av de vikingatida tyska mynten på Uppsala universitets myntkabinett har påbörjats av professor Peter Berghaus (Münster). Hans kartotek har under tiden blivit digitaliserat och utökat med de medeltida mynten samt digitala fotografier. Layouten har gjorts vid Computus Druck Service.

Edition av korrespondensen mellan Christian Jürgensen Thomsen och Hermann Grote

Den avsedda publikationen av korrespondensen mellan arkeologen Christian Jürgensen Thomsen (Köpenhamn) och numismatikern Hermann Grote (Hannover) från åren 1835 till 1865 har redan påbörjats under 1950-talet av professor Peter Berghaus i Münster. Thomsens brev finns kvar bland Grotes kvarlåtenskap på Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen.

Magisteravhandling: Boktryckaren Peter Drach i Speyer och hans räkenskapsbok

Boktryckaren Peter Drachs räkenskapsbok är en unik källa till inkunabeltidens bokhandel. Bokens undersökning visar att Drachs ekonomi berodde till en väsentlig grad på familjemedlemmarnas arbetsinsats. Kapitalet som krävdes för att kunna trycka böckerna fick Drach låna upp på ägorna som familjen hade ackumulerat i generationer. Även om Drachs firma blomstrade, så klarade den inte förlusten… Fortsätt läsa Magisteravhandling: Boktryckaren Peter Drach i Speyer och hans räkenskapsbok