De tyska kungars och kejsares myntning på senmedeltiden, del 2: 1400-talet

Inom ramen för undersökningen om de tyska kungars och kejsares myntning på senmedeltidens andra dele kommer myntorterna Dortmund, Frankfurt am Main, Nördlingen, Nürnberg och Basel att behandlas. Det var de enda myntorter som kejsarna fortfarande fick råda över. Myntorterna förvaltades åtminstone tidvis av riksarvskämnären Konrad von Weinsberg. Genom både en fräsch titt på de skriftliga källorna och en stampundersökning av alla bevarade mynt kommer både Weinsbergs penningteoretiska förståelse och det praktiska genomförandet att dokumenteras.

Basel

Konung Albrecht II., gyllen. Riksmyntort Basel.
Konung Albrecht II., gyllen. Riksmyntort Basel.

Dortmund

Konung Sigismund, gyllen. Riksmyntort Dortmund.
Konung Sigismund, gyllen. Riksmyntort Dortmund.

Frankfurt am Main

Konung Sigismund, gyllen. Riksmyntort Frankfurt am Main.
Konung Sigismund, gyllen. Riksmyntort Frankfurt am Main.

Nördlingen

Konung Sigismund, gyllen. Riksmyntort Nördlingen.
Konung Sigismund, gyllen. Riksmyntort Nördlingen.

Nürnberg

Konung Sigismund, gyllen. Riksmyntort Nürnberg.
Konung Sigismund, gyllen. Riksmyntort Nürnberg.

Alla avbildade mynt förvaras på Münzkabinett des Historischen Museums Frankfurt am Main.