Innan Sveriges första mynt präglades

Hendrik Mäkeler: Innan Sveriges första mynt präglades, i: Uppsala universitets årsredovisning 2012, Uppsala 2013, s. 48.