Innan Sveriges första mynt präglades

Hendrik Mäkeler: Innan Sveriges första mynt präglades, dans: Uppsala universitets årsredovisning 2012, Uppsala 2013, p. 48.