Numismatiska och penninghistoriska avhandlingar vid Uppsala universitet

Hendrik Mäkeler: Numismatiska och penninghistoriska avhandlingar vid Uppsala universitet, dans: Curt Ekström, Bo Gunnarsson, Kjell Holmberg et Magnus Wijk (dir.): Samlad Glädje. Numismatiska klubben i Uppsala 1969-2019, Uppsala 2019, p. 213-222.

(Deutsch) Valutaunioner med problem inget nytt

Désolé, cet article est seulement disponible en Allemand. Anders Berndt: Valutaunioner med problem inget nytt, www.uu.se

(Deutsch) Uppsala universitets myntkabinetts samling innehåller totalt närmare 40 000 mynt och medaljer från hela världen

Désolé, cet article est seulement disponible en Allemand. Uppsala universitets myntkabinetts samling innehåller totalt närmare 40 000 mynt och medaljer från hela världen. Myntet på bilden är myntkabinettets äldsta mynt, in: Uppsala universitets årsredovisning 2016, Uppsala 2017, S. 56.

(Deutsch) Hösten 2015 började Sveriges Riksbank ge ut en ny sedelserie

Désolé, cet article est seulement disponible en Allemand. Hösten 2015 började Sveriges Riksbank ge ut en ny sedelserie, in: Uppsala universitets årsredovisning 2015, Uppsala 2016, S. 52.

(Deutsch) Mynt från slutet av 1860-talet när så kallade Caroliner myntades i Sverige

Désolé, cet article est seulement disponible en Allemand. Mynt från slutet av 1860-talet när så kallade Caroliner myntades i Sverige. Dessa mynt skulle vara internationellt gångbara då de motsvarade 10 franska franc och de var en del av tanken på en europeisk valutaunion under 1800-talet. Carolinen användes fram till 1872 då den ersattes av kronan,… Poursuivre la lecture (Deutsch) Mynt från slutet av 1860-talet när så kallade Caroliner myntades i Sverige

(Deutsch) Gotlands tidigaste mynt präglades ca 1140-1220

Désolé, cet article est seulement disponible en Allemand. Gotlands tidigaste mynt präglades ca 1140-1220, in: Uppsala universitets årsredovisning 2013, Uppsala 2014, S. 52.

Hästmotiv i Uppsala universitets myntkabinett

Ylva Haidenthaller et Hendrik Mäkeler: Hästmotiv i Uppsala universitets myntkabinett, dans: Marianne Andersson et Johan Sjöberg (dir.): Till häst. Ridundervisningen vid Uppsala universitet 350 år (Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet, C: Organisation och Historia, 98), Uppsala 2013, p. 145-152.

Innan Sveriges första mynt präglades

Hendrik Mäkeler: Innan Sveriges första mynt präglades, dans: Uppsala universitets årsredovisning 2012, Uppsala 2013, p. 48.

Sveriges första mynt

Hendrik Mäkeler: Sveriges första mynt, dans: Uppsala universitets årsredovisning 2011, Uppsala 2012, p. 54.

Med känsla för mynt

Annette Wallqvist: Med känsla för mynt, dans: Universen. En tidning för Uppsala universitets medarbetare 42 (2011) 4, p. 20.