Numismatiska och penninghistoriska avhandlingar vid Uppsala universitet

Hendrik Mäkeler: Numismatiska och penninghistoriska avhandlingar vid Uppsala universitet, dans: Curt Ekström, Bo Gunnarsson, Kjell Holmberg et Magnus Wijk (dir.): Samlad Glädje. Numismatiska klubben i Uppsala 1969-2019, Uppsala 2019, p. 213-222.