Numismatiska och penninghistoriska avhandlingar vid Uppsala universitet

Hendrik Mäkeler: Numismatiska och penninghistoriska avhandlingar vid Uppsala universitet, in: Curt Ekström, Bo Gunnarsson, Kjell Holmberg and Magnus Wijk (eds.): Samlad Glädje. Numismatiska klubben i Uppsala 1969-2019, Uppsala 2019, pp. 213-222.