Numismatiska och penninghistoriska avhandlingar vid Uppsala universitet

Hendrik Mäkeler: Numismatiska och penninghistoriska avhandlingar vid Uppsala universitet, in: Curt Ekström, Bo Gunnarsson, Kjell Holmberg and Magnus Wijk (eds.): Samlad Glädje. Numismatiska klubben i Uppsala 1969-2019, Uppsala 2019, pp. 213-222.

Politik und Wirtschaft – Zum Verbreitungsmuster der wikingerzeitlichen Depotfunde

Hendrik Mäkeler: Politik und Wirtschaft. Zum Verbreitungsmuster der wikingerzeitlichen Depotfunde, in: Tuukka Talvio und Magnus Wijk (eds.): Myntstudier. Festskrift till Kenneth Jonsson (Svenska Numismatiska Föreningen. Monografier), Stockholm 2015, pp. 64-67.

Carl von Linné, pengarna och Uppsala universitets myntkabinett [Carolus Linnæus, money, and the Uppsala University Coin Cabinet]

Hendrik Mäkeler: Carl von Linné, pengarna och Uppsala universitets myntkabinett [Carolus Linnæus, money, and the Uppsala University Coin Cabinet], in: Curt Ekström, Kjell Holmberg and Magnus Wijk (eds.): Samlad glädje 2009, Uppsala 2009, pp. 155-165.