Numismatiska och penninghistoriska avhandlingar vid Uppsala universitet

Hendrik Mäkeler: Numismatiska och penninghistoriska avhandlingar vid Uppsala universitet, dans: Curt Ekström, Bo Gunnarsson, Kjell Holmberg et Magnus Wijk (dir.): Samlad Glädje. Numismatiska klubben i Uppsala 1969-2019, Uppsala 2019, p. 213-222.

Carl von Linné, pengarna och Uppsala universitets myntkabinett [Carolus Linnæus, money, and the Uppsala University Coin Cabinet]

Hendrik Mäkeler: Carl von Linné, pengarna och Uppsala universitets myntkabinett [Carolus Linnæus, money, and the Uppsala University Coin Cabinet], dans: Curt Ekström, Kjell Holmberg et Magnus Wijk (réd.): Samlad glädje 2009, Uppsala 2009, pp. 155-165.