Hästmotiv i Uppsala universitets myntkabinett

Ylva Haidenthaller et Hendrik Mäkeler: Hästmotiv i Uppsala universitets myntkabinett, dans: Marianne Andersson et Johan Sjöberg (dir.): Till häst. Ridundervisningen vid Uppsala universitet 350 år (Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet, C: Organisation och Historia, 98), Uppsala 2013, p. 145-152.