Hästmotiv i Uppsala universitets myntkabinett

Ylva Haidenthaller et Hendrik Mäkeler: Hästmotiv i Uppsala universitets myntkabinett, dans: Marianne Andersson et Johan Sjöberg (dir.): Till häst. Ridundervisningen vid Uppsala universitet 350 år (Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet, C: Organisation och Historia, 98), Uppsala 2013, p. 145-152.

Johan Sjöberg: Universitetskanslern Axel von Fersen

Johan Sjöberg: Universitetskanslern Axel von Fersen. Till 200-årsminnet av det fersenska mordet, dans: Professorsinstallation vid Uppsala universitet höstterminen 2010 (Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet, B 162), Uppsala 2010, p. 6-24, ici ill. p. 22 et couverture.