Johan Sjöberg: Universitetskanslern Axel von Fersen

Johan Sjöberg: Universitetskanslern Axel von Fersen. Till 200-årsminnet av det fersenska mordet, dans: Professorsinstallation vid Uppsala universitet höstterminen 2010 (Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet, B 162), Uppsala 2010, p. 6-24, ici ill. p. 22 et couverture.

Harald Nilsson hedersdoktor i historia vid Uppsala universitet

[avec Mikael Alm et Martin Johansson] Harald Nilsson hedersdoktor i historia vid Uppsala universitet, dans: Svensk Numismatisk Tidskrift (2010) 1, p. 17. Texte Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet har utsett Harald Nilsson till hedersdoktor i historia. Nilsson är universitetets f.d. mynt- och medaljvårdare och har genom sitt stora engagemang ordnat och tillgängliggjort universitetets omfattande numismatiska… Poursuivre la lecture Harald Nilsson hedersdoktor i historia vid Uppsala universitet