Harald Nilsson hedersdoktor i Uppsala

[avec Mikael Alm et Martin Johansson] Harald Nilsson hedersdoktor i Uppsala, dans: Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (2010) 1, p. 33.

Harald Nilsson hedersdoktor i historia vid Uppsala universitet

[avec Mikael Alm et Martin Johansson] Harald Nilsson hedersdoktor i historia vid Uppsala universitet, dans: Svensk Numismatisk Tidskrift (2010) 1, p. 17. Texte Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet har utsett Harald Nilsson till hedersdoktor i historia. Nilsson är universitetets f.d. mynt- och medaljvårdare och har genom sitt stora engagemang ordnat och tillgängliggjort universitetets omfattande numismatiska… Poursuivre la lecture Harald Nilsson hedersdoktor i historia vid Uppsala universitet

Harald Nilsson erhält die Ehrendoktorwürde der Historisch-Philosophischen Fakultät der Universität Uppsala

[avec Mikael Alm] Harald Nilsson erhält die Ehrendoktorwürde der Historisch-Philosophischen Fakultät der Universität Uppsala, dans: International Numismatic Newsletter 45 (2009), p. 14.

Harald Nilsson

[avec Mikael Alm] Harald Nilsson, dans: Numismatisches Nachrichtenblatt 58 (2009) 12, p. 503.