Harald Nilsson hedersdoktor i Uppsala

[avec Mikael Alm et Martin Johansson] Harald Nilsson hedersdoktor i Uppsala, dans: Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (2010) 1, p. 33.