Johan Sjöberg: Universitetskanslern Axel von Fersen

Johan Sjöberg: Universitetskanslern Axel von Fersen. Till 200-årsminnet av det fersenska mordet, in: Professorsinstallation vid Uppsala universitet höstterminen 2010 (Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet, B 162), Uppsala 2010, pp. 6-24, here ill. p. 22 and cover.

Harald Nilsson hedersdoktor i historia vid Uppsala universitet

[jointly with Mikael Alm and Martin Johansson] Harald Nilsson hedersdoktor i historia vid Uppsala universitet, in: Svensk Numismatisk Tidskrift (2010) 1, p. 17. Text Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet har utsett Harald Nilsson till hedersdoktor i historia. Nilsson är universitetets f.d. mynt- och medaljvårdare och har genom sitt stora engagemang ordnat och tillgängliggjort universitetets omfattande… Continue reading Harald Nilsson hedersdoktor i historia vid Uppsala universitet