Med känsla för mynt

Annette Wallqvist: Med känsla för mynt, dans: Universen. En tidning för Uppsala universitets medarbetare 42 (2011) 4, p. 20.