Joel ben Uri Halewis skatt

Seminariet för medeltids- och renässansstudier vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 16. februari 2009: “Joel ben Uri Halewis skatt”