Joel ben Uri Halewis skatt

Seminariet för medeltids- och renässansstudier vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala University, February 16th, 2009: “Joel ben Uri Halewis skatt”