Är äldre historisk forskning viktigt för ämnet ekonomisk historia? Ett rundabordssamtal

Svenska ekonomisk-historiska mötet i Uppsala, 5. till 7. mars 2009: Deltagare i rundabordssamtalet (Sektion 26) „Är äldre historisk forskning viktigt för ämnet ekonomisk historia? Ett rundabordssamtal”